Ak sa rozhodnete viesť s vašimi blízkymi diskusiu o dezinformáciách, pravdepodobne sa dostanete do konfliktu - hodnotového a názorového. A to je samozrejme v poriadku, pretože konflikty vedia priniesť veľa pozitívnych výsledkov ako inováciu myslenia a rozvoj istých zručností, akým je napr. kritické myslenie. Problémom avšak je, že negatívne emócie často v konflikte prevládajú, čím je ťažšie vyťažiť z výmeny názorov akékoľvek pozitíva.

Nasledujúci text podáva niekoľko rád, ktoré vám môžu v potenciálnom konflikte s blízkymi pomôcť. Nie je to však “zaručený recept”, ktorý sa dá použiť pre každý prípad. Najlepšie poznáte svojich blízkych predsa vy sami, a preto si môžete upraviť spôsob, akým povediete dialóg.

Jedným z nástrojov, ktoré vám predstavíme, je model Nenásilnej komunikácie od M. Rosenberga, ktorý pomáha s riešením konfliktov konštruktívnou formou a tým minimalizuje vplyv negatívnych emócií ako osočovanie, zosmiešnenie alebo napádanie. Skladá sa zo štyroch prvkov:

 • Pozorovanie - objektívne popísanie problému
 • Pocity - Aké pocity vo mne tento problém vyvoláva?
 • Potreby - Aké sú moje primárne potreby, z ktorých plynú emócie? Potreby môžu byť napr. akceptovanie, ocenenie, komunikácia, empatia, úprimnosť, rovnosť, úcta, istota.
 • Prosba - Čo navrhujem na to, aby boli moje potreby naplnené?

V praxi to potom môže vyzerať nasledovne:

Keď vidím/počujem… (pozorovanie), ako zdieľaš/veríš v dezinformácie, cítim… (pocit) strach, pretože dezinformácie často vzbudzujú násilie; a cítim rovnako aj hnev, pretože vidím, ako ťa niekto zámerne klame a zavádza. Potrebujem… (potreba), aby si bol(a) v bezpečí a chránený/á pred dezinformáciami, vďaka čomu sa budem cítiť bezpečne aj ja. Preto ťa prosím, aby si vyskúšal(a) Antivýtrus.

Môže vám to znieť veľmi neprirodzene, ale ak ľuďom priblížite, vaše pocity a potreby, jednoduchšie pochopia, čo potrebujete sami od seba a od druhých. Zosmiešovanie a súdenie ľudí za ich názory vás nikdy neposunie vpred a už vôbec nepresvedčí druhú stranu, aby zmenili svoje správanie a postoje. Preto sa tomu snažte vyhnúť.

Tento model samozrejme nemusí fungovať v každej situácii, pretože záleží aj na druhej strane, ako ho prijme. Ak predstavíte tento nástroj opačnej strane, možno aj vy ľahšie pochopíte pocity a potreby toho druhého. A práve takto začína konštruktívny dialóg.

Zopár rád, ktoré vám môžu pomôcť viesť dialóg:

 • Vyskúšajte náš produkt ako prví - Ľudia často ocenia skúsenosti od niekoho, koho sami osobne poznajú. Ak budete vedieť, ako produkt funguje, budete môcť zdielať svoje osobné skúsenosti, ktoré sú oveľa hodnotnejšie a aj presvedčivejšie.
 • Buďte ohľaduplní a aktívne počúvajte - Rešpektujte názory iných, pretože ľudia často nazerajú na problémy z ich vlastnej perspektívy. Preto je podstatné počúvať ich obavy, aby cítili, že ich názor je vypočutý a zohľadnený. Nikomu nepomôže, ak budete toho druhého obviňovať z toho, že sú hlupáci alebo ignoranti.
 • Snažte sa vcítiť sa do ich situácie - Keďže poznáte svojich blízkych najlepšie, viete predpokladať, aké názory zastávajú, ako reagujú na isté podnety a možno aj čo ich vedie k istým názorom. To všetko vám pomôže lepšie si vystavať argumenty na to, aby porozumeli vašim postojom. Spýtajte sa samých seba: Prečo majú taký alebo onaký názor? Čo ich k nemu vedie? Je to výsledok nedostatku informácií, ktoré majú k dispozícii alebo (ne)dôvery v inštitúcie?
 • Minimalizujte ich obavy - Na vzorke respondentov sme merali najväčšie obavy potenciálnych užívateľov Antivýtrusu a medzi najčastejšie patria:
  1. Kto stojí za projektom? - Sme občianske združenie, ktoré chce pomôcť Slovensku riešiť aktuálne problémy. Sme piati mladí ľudia, ktorí majú profesijné skúsenosti z oblasti IT sektora, sociálnych vied a marketingu. Združenie sme vytvorili z vlastnej iniciatívy ako reakciu na rastúci extrémizmus a názory odporujúce demokracii, ktoré často šíria dezinformácie. Všetka naša práca je hradená z našich vlastných financií, aby sme si zachovali čo najväčšiu neutralitu.
  2. Ako overujeme sporný charakter informácií? - Vychádzame z už existujúcej metodiky, ktorá bola vyvinutá organizáciou Konšpirátori.sk. Ide o zoznam konšpiračných webov, ktorý schvaľuje komisia odborníkov, a ktorý dlhodobo využívajú firmy na to, aby sa vyhli inzerovaniu svojich produktov na konšpiračných stránkach (viac v sekcii FAQ).
  3. Je naša práca objektívna? - Napriek tomu, že byť reálne objektívny je prakticky nemožné, pretože každý človek je ovplyvnený vedomými alebo nevedomými faktormi, my sa snažíme zachovať si čo najväčšiu objektivitu. To v podstate znamená, že sa držíme ďalej od politických ideológií a naším hlavným nepriateľom sú dezinformácie, bez ohľadu na to, kto ich šíri.
  4. Zbiera rozšírenie osobné informácie od svojich užívateľov? - Rozšírenie nemôže zbierať ani uchovávať žiadne osobné informácie. Identita užívateľov je maximálne ochránená.